Ajak Város területén avar és kerti hulladék égetésének szabályai

2015.03.08 17:15

2015. március 05.-én változott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat! A szabályzat -többek között- részletesen foglalkozik "A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaival". Fontos változás, hogy a korábbiaktól eltérően szigorubb szabályok vonatkoznak a belterületen történő égetéssel kapcsolatosan. Azokon a településeken, ahol helyi rendelet nem szabályozza belterületen az avar és kerti hulladék égetését, tilos ezen tevékenység végzése, míg a helyi szabályzókkal rendelkező településeken az általános tűzvédelmi szabályok betartása mellett, a helyi szabályozás egyidejüleg történő alkalmazásával végezhető a kerti hulladék ily módon történő megsemmisítése.

A külterületen történő szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok is nagy mértékben változtak. Fontos változás, hogy a korábbi 30 hektár helyett, március 5.-től egyidejüleg csak 10 hektár területen végezhető tarló égetése, viszont a korábban 24 órás bejelentési kötelezettség is 10 napra emelkedett.

Részletes tájékoztatás az OTSZ ide vonatkozó szabályairól, és Ajak Város Önkormányzatának helyi rendelete a mellékelt dokumentum megnyitásával olvasható!

Melléklet: OTSZ ide vonatkozó szabályai, és Ajak Város Önkormányzatának helyi rendelete, az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Szöveg: Rubóczki Zoltán