Megbeszélést tartott az Ajaki Tűzoltó Egyesület és az Ajak Biztonságáért Polgárőr Egyesület

2014.10.08 23:35

Az Ajaki Tűzoltó Egyesület és az Ajak Biztonságáért Polgárőr Egyesület vezetése 2014. október 7.-én a két szervezet tagsága részére, megbeszélést tartott, az elvégzett feladatok bemutatásáról, és a jövőbeli elképzelések és a két szervezet előtt álló feladatok meghatározásáról.

A megbeszélésen meghívottként részt vett Kerekes Miklós polgármester, aki egyben az Ajaki Tűzoltó Egyesület elnöke is.

Az összejövetel első részében Rozinka Károly, az Ajak Biztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd beszámolt az egyesület megalakulása óta eltelt időszakban végzett feladatokról, társadalmi szerepvállalás és közbiztonsági események bemutatásával. Beszámolójában rámutatott, hogy fontos szerepe van a közbiztonsági feladatok ellátásában az önkormányzat szerepvállalására, a civil szervezet támogatásával.

A polgárőség vezetőjét az Ajaki Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Rubóczki Zoltán követte, aki beszámolt a 2008-as újjáalakulás óta eltelt eseményekről, külön kiemelve a 2013-2014-es éveket. Beszámolójának első részében, a pénzügyi forrásokról tájékoztatta a megjelenteket, különösen a már elnyert, és folyamatban lévő pályázati forrásokat. Ezt követően az egyesület szakmai fejlesztéséről szólt, a beszerzett szakfelszerelések és szakképzések ismertetésén keresztül. Az egyesület parancsnoka előadását képekkel illusztrálta, melyen keresztül bemutatta nem csak a szakmai, de a társadalmi szerepvállalást, melyet az egyesület 2008-as ujjá szervezése óta végez, külön kiemelve a gyergyószárhegyi és nagybajomi tűzoltókkal létrejött, szoros szakmai kapcsolatot. Beszámolójának végén megköszönte az egyesületi tagok aktivitását, a szakmai felügyeleti szervek, és az önkormányzat eddigi támogatását, és kérte a jövőbeni tervek megvalósításához a fentiek támogatását, legfőbb célként megjelölve a nemrégiben (az önkormányzat közbenjárására) beszerzett tűzoltógépjármű tárolására is alkalmas, közösségi tér kialakítását.

A két szervezet vezetőjének beszámolója után, Kerekes Miklós polgármester reagált az elhangzottakra, külön kiemelve a polgárőrség fontosságát a közbiztonsági feladatok ellátásában. Tűzoltó egyesületi elnökként megjegyezte, hogy az egyesület nem csak a "legkorosabb" de az egyik legaktívabb civil szervezet a településen, az önkéntes tűzoltók minden rendezvényen részt vesznek aktívan, a szervezők munkáját segítve, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásán túl. Összegzésként a város lakóinak nevében megköszönte a két szervezet eddigi önfeláldozó munkáját, mellyel a település közbiztonsági és tűzvédelmi feladatok ellátásában közreműködtek, és támogatásáról biztosította a jelenlévőket, elismerve, a már beszerzett ( és beszerzés alatt lévő ) eszközök tárolásának fontosságát, ahhoz, hogy azok a jövőben is a település és a térség közbiztonságát szolgálhassák.

A megbeszélés kötetlen konzultációval zárult, ahol a megjelentek aktuális kérdéseire a szervezetek vezetői válaszoltak.

Képgaléria: (A képre vagy a galéria címére kattintva megjelenik a képgaléria, ahol az első képre kattintva indul a diavetítés)

Megbeszélés képei

Szöveg: Rubóczki Zoltán

Fotó: Hegedüs Csaba (Ajak Képekben Facebook oldal)